Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: «Νέες προοπτικές στην ακτινοθεραπεία και τις συνδυασμένες ογκολογικές αγωγές»

Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: «Νέες προοπτικές στην ακτινοθεραπεία και τις συνδυασμένες ογκολογικές αγωγές»

Αγαπητές/οί κυρίες/κύριοι,

Εκ μέρους της Ελληνικής Ομάδας Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ο.Κ.Α.Ο.) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή της Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: «Νέες προοπτικές στην ακτινοθεραπεία και τις συνδυασμένες ογκολογικές αγωγές»,  που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουνίου, στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza στην Αθήνα.

Παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένα το επιστημονικό πρόγραμμα.

Με εκτίμηση,
Για την ΕΟΚΑΟ

Νικόλαος Κολιαράκης
Ο Πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής
 

Θεοδοσία Αντωνάδου
Η Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής

Covid-19
Προπληρωμή Test