Επιδιόρθωση καρδιακών βαλβίδων (βαλβιδοπλαστική)

Επιδιόρθωση καρδιακών βαλβίδων (βαλβιδοπλαστική)

Η καρδιά διαθέτει τέσσερις βαλβίδες. Την αορτική βαλβίδα, την τριγλώχινα, τη μιτροειδή και την πνευμονική βαλβίδα. Οι βαλβίδες της καρδιάς, στη διάρκεια ζωής του ανθρώπου, είναι πολύ πιθανόν να παρουσιάσουν διάφορες επιπλοκές ή βλάβες που οδηγούν σε καρδιακή ανεπάρκεια.

Οι προτεινόμενες λύσεις, αναλόγως του προβλήματος είναι η αντικατάσταση των καρδιακών βαλβίδων ή επιδιόρθωση.

Σε όλα τα μεγάλα και αναγνωρισμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα διεθνώς, κατά κανόνα επιδιώκεται η επιδιόρθωση των καρδιακών βαλβίδων, παρά η αντικατάστασή τους.

Η αντικατάσταση των καρδιακών βαλβίδων εφαρμόζεται μονάχα σε περιπτώσεις που η πλαστική δεν είναι εφικτή για λόγους ανατομίας ή λειτουργικότητας.

Η βαλβιδοπλαστική είναι η καλύτερη λύση για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της καρδιακής βαλβίδας. Γιατί ο ασθενής διατηρεί το δικό του φυσικό ιστό, τη δική του βαλβίδα, που είναι πιο ανθεκτική στις λοιμώξεις, ενώ στην περίπτωση που έχουμε αντικατάσταση με μηχανική βαλβίδα, τότε θα χρειασθεί αντιπηκτική φαρμακευτική αγωγή για το υπόλοιπο της ζωής του.

Σε σύγκριση με την αντικατάσταση της καρδιακής βαλβίδας, η πλαστική των βαλβίδων προσφέρει καλύτερη ποιοτικά και μακροπρόθεσμη επιβίωση, μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών, και καλύτερη διατήρηση της καρδιακής λειτουργίας.

Βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς βαλβίδος

Η χειρουργική αντιμετώπιση της μιτροειδούς βαλβίδος διενεργείται σήμερα με πρωτοποριακές και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

Η χειρουργική αντιμετώπιση της μιτροειδούς βαλβίδας γίνεται υπό γενική αναισθησία όπου διανοίγεται τομή 6 - 8 εκατοστών στη δεξιά πλευρά της θωρακικής χώρας.

Επίσης στις εξελιγμένες θωρακοσκοπικές τεχνικές συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα διάνοιξης μικρής τομής, μέσα από το κέντρο του στέρνου, εφόσον διευκολύνεται αυτό από την ανατομική κατασκευή της περιοχής του ασθενούς.

Η θωρακοσκοπική επέμβαση διαρκεί 3 έως 4 ώρες.

Επιπλέον, σήμερα υπάρχουν διαδερμικές τεχνικές, με αναίμακτο τρόπο για την επισκευή της μιτροειδούς βαλβίδας ή αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας σε ασθενείς που κατατάσσονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

Στην επιλογή της διαδερμικής μεθόδου παίζει ρόλο η γενικότερη κατάσταση της υγείας του ασθενούς και η ηλικία του. Στόχος του θεράποντος ιατρού είναι να γίνεται πάντα η καλύτερη και ασφαλέστερη χειρουργική επιλογή, προς όφελος του ασθενούς.

Αυτό συνεπάγεται γρήγορη ανάρρωση, καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, λιγότερο πόνο, εξαιρετική μακροχρόνια αντοχή και πάνω από όλα μακροημέρευση του καρδιοπαθή.