Επέμβαση Delorme's για πρόπτωση ορθού

Η επέμβαση Delorme's γίνεται για σχετικά μικρές (μέχρι 5 εκατοστά) και χαμηλές προπτώσεις ορθού. Προτιμάται περισσότερο σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς για να αποφευχθεί επέμβαση από την κοιλιά.

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί 60 λεπτά περίπου. Ολη η επέμβαση γίνεται δια μέσου του ορθού. Αφαιρείται με προσοχή ο βλεννογόνος του προπίπτοντος ορθού και έπειτα οι υπόλοιποι χιτώνες ράβονται με τρόπο ώστε να αναταχθεί πλήρως η πρόπτωση. Η νοσηλεία είναι συνήθως 1 – 2 βράδια και τα αποτελέσματα γενικά καλά.