Επεμβάσεις Επαναπροσδιορισμού Φύλου

Η αλλαγή ή επαναπροσδιορισμός φύλου γίνεται με σκοπό να αλλάξουμε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, ώστε να πετύχουμε θηλυκοποίηση ή αρρενοποίηση, χωρίς να προκαλέσουμε παραμορφώσεις και δυσμορφίες.

Η αλλαγή φύλου, γνωστή ως sex reassignement surgery, είναι μία πολύπτυχη και σοβαρή διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την αλλαγή των πρωτογενών και δευτερογενών χαρακτήρων του φύλου.

Όσον αφορά τις δευτερογενείς αλλαγές, αυτές γίνονται με σκοπό να μπορεί ο/η ασθενής να εξαλείψει τις φαινοτυπικές του/της ιδιαιτερότητες, ώστε να μπορέσει να ενταχτεί ευκολότερα στο κοινωνικό σύνολο.

Οι επεμβάσεις που διενεργούνται είναι επεμβάσεις που αποσκοπούν στη μετατροπή χαρακτηριστικών που καθορίζονται γενετικά και γίνονται συμπληρωματικά, ώστε το ενδιαφερόμενο άτομο να αισθάνεται αυτό που θέλει να είναι και η κοινωνία να τον/τη βλέπει για αυτό που θέλει να αισθάνεται.

Εφαρμογές

Διενεργούνται οι εξής επεμβάσεις αλλαγής φύλου:

Από άνδρα σε γυναίκα:

  • ανάπλαση στήθους,
  • θηλυκοποίηση του προσώπου,
  • θηλυκοποίηση του σώματος,
  • επεμβάσεις γεννητικών οργάνων

Από γυναίκα σε άνδρα:

  • αφαίρεση στήθους,
  • ανδροποίηση προσώπου,
  • ανδροποίηση σώματος,
  • επεμβάσεις γεννητικών οργάνων.