Επανορθωτική Πρωκτοκολεκτομή με Pouch για ελκώδη κολίτιδα

Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα θεραπεύονται με φάρμακα χωρίς να χρειάζεται χειρουργείο.

Όμως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου τα φάρμακα δεν αρκούν και τότε, για να αποφευχθούν επιπλοκές και κίνδυνος για τη ζωή του αρρώστου, επεμβαίνουμε χειρουργικά.

Ενδείξεις για χειρουργείο στην Ελκώδη Κολίτιδα είναι οι παρακάτω:

  • Οξεία έναρξη της νόσου με βαρειά συμπτώματα, που δεν ανταποκρίνονται στα ενδοφλέβια στεροειδή και υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί τοξικό μεγάκολο.
  • Αποτυχία της θεραπείας παρά τη χορήγηση όλων των γραμμών θεραπείας ανοσοκατασταλτικών και μονοκλονικών αντισωμάτων.
  • Ανάπτυξη δυσπλασίας του εντέρου που προαλείφει άμεση δημιουργία καρκίνου.

Η εγχείρηση είναι λαπαροσκοπική πρωκτο-κολεκτομή με αφαίρεση ολόκληρου του παχέος εντέρου και όλου του ορθού. Διατηρείται μόνο ο πρωκτός και ακολουθεί η δημιουργία ενός «νεο-ορθού» χρησιμοποιώντας δύο ειδικά διαμορφωμένες έλικες λεπτού εντέρου, που ονομάζονται «Pouch».

Το Pouch γίνεται διότι αν ενωθεί απ' ευθείας το λεπτό έντερο με το ορθό ακολουθεί ακατάσχετη διάρροια.

Τις περισσότερες φορές δημιουργείται προσωρινή ειλεοστομία (loop ileostomy) για κάλυψη του Pouch έως ότου επουλωθεί. Μετά από 3 – 4 μήνες, η στομία κλείνεται με μία μικρή επέμβαση.

Η εγχείρηση είναι η οριστική θεραπεία της κολίτιδας και ο ασθενής απαλλάσσεται από τα συμπτώματα και τα φάρμακα. Η δημιουργία Pouch εξασφαλίζει μία ανεκτή λειτουργία του εντέρου με το σημαντικό πλεονέκτημα ότι αποφεύγεται η στομία.

Ο ασθενής πρέπει να ξέρει όμως ότι η λειτουργία του εντέρου μετά την επέμβαση δεν είναι 100% φυσιολογική και υπάρχει ένας μέσος όρος 4 κενώσεων την ημέρα και μία συνήθως κένωση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άρα ο ασθενής παραμένει σχετικά εξαρτημένος από την εύκολη πρόσβαση σε τουαλέτα. Κάποιοι ασθενείς μπορεί κάποτε να αναπτύσσουν φλεγμονή του Pouch από ανάπτυξη μικροβίων (pouchitis) ή συλλογές πυέλου, για αυτό οι ασθενείς με Pouch χρειάζονται παρακολούθηση.

Για τους ασθενείς εκείνους που λόγω επαγγέλματος ή τρόπου ζωής δε θέλουν να έχουν καθόλου μετεγχειρητικά θέματα, η εναλλακτική λύση είναι η δημιουργία τελικής ειλεοστομίας (end ileostomy), η οποία παρέχει ανεξαρτησία.