Επαφή µε πανεπιστήµια

Επαφή µε πανεπιστήµια

Οι ολοένα αυξανόμενες δραστηριότητες του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ανεύρεση νέων πηγών ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία μας έχει από καιρό αναγνωρίσει ότι η συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και την Ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική λύση τόσο για άμεσες όσο και για μέσο-μακροπρόθεσμες ανάγκες.

Προς αυτήν την κατεύθυνση το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ έχει από καιρό προχωρήσει σε σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών όπως:

  • Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για την προσέλκυση αποφοίτων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης.
  • Συμμετοχή σε ημέρες καριέρας των Πανεπιστήμιων.
  • Χορηγίες και υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές.
  • Απασχόληση μεγάλου αριθμού φοιτητών (Trainees), που επιλέγουν το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ για την “Πρακτική τους άσκηση”.
  • Στήριξη των σπουδαστών, με καθοδήγηση και χορήγηση στοιχείων στις εκπαιδευτικές τους εργασίες.
  • Προγράμματα shadowing φοιτητών από το εξωτερικό