Ενδοσκοπήσεις

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό διενεργούνται όλων των κατηγοριών ενδοσκοπικές εξετάσεις για διαγνωστικό έλεγχο ζωτικών οργάνων αλλά και για ενδοσκοπικές επεμβάσεις.

Λειτουργούν τα εξής Ενδοσκοπικά Τμήματα:

  • Γαστρεντερολογικό Τμήμα - Ενδοσκοπικό Εργαστήριο για διαγνωστικό έλεγχο και ενδοσκοπικές επεμβάσεις στο ανώτερο (οισοφάγος, στομάχι, δωδεκαδάκτυλο) ή στο κατώτερο πεπτικό σύστημα (παχύ έντερο).
  • Ενδοσκόπηση Πνεύμονα - Βρογχοσκόπηση για τον έλεγχο πλήθους παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος και βιοψίες.
  • Ενδοσκόπηση Γυναικολογική για διαγνωστικές και επεμβατικές λαπαροσκοπήσεις και υστεροσκοπήσεις.
  • Ουρολογική Ενδοσκόπηση για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Χρησιμοποιείται σε πλήθος ουρολογικών νόσων.
  • Ορθοπαιδική ενδοσκόπηση.