Ενδοσκοπικός υπέρηχος (Endoscopic Ultrasound - EUS)

Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος (Endoscopic Ultrasound - EUS) είναι μία ελάχιστα επεμβατική ενδοσκοπική διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδος του πεπτικού συστήματος, καθώς και ορισμένων νοσημάτων του θώρακος. Απαιτεί εξειδίκευση και πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας του γαστρεντερολόγου που το διενεργεί και κατάλληλο εξοπλισμό σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Διενεργείται με τη χρήση ειδικού ενδοσκοπίου με κεφαλή υπερήχων ενσωματωμένη στο άκρο του με σκοπό την παραγωγή υπερηχοτομογραφικών εικόνων των περιοχών  ενδιαφέροντος. Με τη βοήθεια του EUS είναι δυνατή η λήψη υγρού ή ιστοτεμαχίου για κυτταρολογική (Fine Needle Aspiration – FNA) ή ιστολογική (Fine Needle Biopsy – FNB) εξέταση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος συμβάλλει στη διαγνωστική προσέγγιση πληθώρας νοσημάτων όπως:

- Κακοήθειες οισοφάγου, στομάχου, ορθού, παγκρέατος, φύματος Vater

- Υποεπιθηλιακοί όγκοι πεπτικού (πχ στρωματικοί όγκοι (GIST), λειομυώμα)

- Παγκρεατικές κύστεις

- Χρόνια παγκρεατίτιδα

- Χοληδοχολιθίαση

- Νοσήματα μεσοθωρακίου

Επίσης, επιτρέπει την παροχέτευση ενδοκοιλιακών συλλογών, τη θεραπευτική στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων, τη νευρόλυση του κοιλιακού πλέγματος και το θερμοκαυτηριασμό (RFA) παγκρεατικών όγκων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο EUS διενεργείται σε εξωτερική βάση και διαρκεί 30-60 λεπτά, αναλόγως της ένδειξης. Ο ασθενής πρέπει να είναι νηστικός, ενώ η ενδοσκόπηση διενεργείται με ελαφρά μέθη και είναι ανώδυνη.