Ενδαγγειακή τοποθέτηση σπειραμάτων (coiling)

Η ενδαγγειακή τοποθέτηση σπειραμάτων (coiling) αποτελεί μία πιο πρόσφατη θεραπευτική επιλογή για τα ανευρύσματα εγκεφάλου και έχει ως στόχο τον αποκλεισμό της ροής του αίματος προς το ανεύρυσμα.

Κατά την ενδαγγειακή τοποθέτηση των σπειραμάτων προωθείται ένας καθετήρας διά της βουβωνικής χώρας προς τα πάνω προς την αρτηρία, που φέρει το ανεύρυσμα. Στη συνέχεια απελευθερώνονται σπειράματα από πλατίνα. Τα σπειράματα ενεργοποιούν το μηχανισμό της πήξης (εμβολισμός) στο ανεύρυσμα και με αυτό τον τρόπο παρεμποδίζουν το αίμα να εισέλθει εντός αυτού.

Ένας μικροκαθετήρας εισάγεται δια του αρχικού καθετήρα. Το σπείραμα είναι συνδεδεμένο με τον μικροκαθετήρα. Όταν ο μικροκαθετήρας έχει προσεγγίσει το ανεύρυσμα και έχει εισέλθει εντός αυτού, το σπείραμα απελευθερώνεται από το μικροκαθετήρα με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος.

Το σπείραμα σφραγίζει το άνοιγμα του ανευρύσματος και εγκαταλείπεται μόνιμα εντός αυτού. Ανάλογα με το μέγεθος του ανευρύσματος περισσότερα από ένα σπειράματα ίσως χρειαστούν, για να αποκλείσουν πλήρως το ανεύρυσμα.

Τα σπειράματα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μέθοδο έχουν κατασκευαστεί από μαλακή πλατίνα και έχουν το σχήμα ελατηρίου. Αυτά τα σπειράματα είναι πολύ μικρά και λεπτά και το μέγεθός τους μπορεί να ποικίλει από διπλάσιο του πάχους της ανθρώπινης τρίχας (το μέγιστο) έως μικρότερο από το πάχος της τρίχας (το ελάχιστο).

Η ακτινοσκόπηση βοηθάει τη διαδικασία ενδαγγειακής τοποθέτησης σπειραμάτων. Ο καθετήρας, ο οποίος εισέρχεται εντός της αρτηρίας στη βουβωνική χώρα, οδηγείται από ένα μικρό σύρμα εντός του καθετήρα κατά μήκος του αγγείου προκειμένου να φτάσει την περιοχή του ανευρύσματος. Ο ιατρός χρησιμοποιεί την ακτινοσκόπηση, για να οδηγήσει τον καθετήρα στην περιοχή του ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Η ενδαγγειακή τοποθέτηση σπειράματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ενός μη ραγέντος ανευρύσματος. Επίσης, η ενδαγγειακή τοποθέτηση σπειραμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ενός ραγέντος ανευρύσματος σε μερικές περιπτώσεις, όπως επίσης και σε ασθενείς, οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι ή οι οποίοι δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.