Εμβολισμοί Νεοπλασμάτων

Οι εμβολισμοί νεοπλασμάτων, είναι μία σύγχρονη μέθοδος της επεμβατικής ογκολογίας, με εντυπωσιακά αποτελέσματα διεθνώς αλλά και στο Διαβαλκανικό Κέντρο, στο οποίο τα ποσοστά επιτυχίας, είναι πάνω από τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.

Ο ενδαρτηριακός εμβολισμός είναι μία μη χειρουργική, ελάχιστα επεμβατική, ιατρική πράξη που γίνεται με σκοπό την εκλεκτική απόφραξη αιμοφόρων αγγείων, κυρίως αρτηριών, για την αντιμετώπιση κακοηθών όγκων. Διενεργείται τοπικά, χωρίς χειρουργείο, υπό την καθοδήγηση της εικόνα του ψηφιακού αγγειογράφου, σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες.

Με τη βοήθεια ενός διαδερμικού, ενδαρτηριακού καθετήρα, επιτυγχάνεται η μεταφορά υψηλών συγκεντρώσεων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων απευθείας στον όγκο, μέσω ενός διαδερμικού, ενδαρτηριακού καθετήρα και η ισχαιμία και νέκρωση του όγκου μέσω του εμβολισμού των τροφοφόρων αρτηριών του.

Είναι θεραπεία ακριβείας και γι΄ αυτό πιο αποτελεσματική, χωρίς να προκαλεί βλάβες σε όμορα ζωτικά όργανα, που είναι ελεύθερα νόσου.

Ως αποτέλεσμα της θεραπείας είναι ο όγκος να συρρικνωθεί και εάν φτάσει τα 4 εκατοστά, τότε να εφαρμοστεί ο εμβολισμός των αρτηριών που τροφοδοτούν με αίμα τον όγκο, ώστε να επιτευχθεί η ισχαιμία και τελικά η νέκρωση του όγκου.

Ο ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός είναι γενικά καλά ανεκτός και οι σοβαρές επιπλοκές είναι εξαιρετικά σπάνιες. Η πιο κοινή παρενέργεια είναι το λεγόμενο «σύνδρομο μετά από εμβολισμό».

 Ωστόσο το σύνδρομο αυτό είναι συνήθως παροδικό και ο ασθενής αναρρώνει μέσα σε λίγες ημέρες. Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους μία ημέρα μετά το χημειοεμβολισμό. Παρενέργειες, όπως η τριχόπτωση και η μυελική καταστολή, που είναι συνήθεις στη συστηματική χημειοθεραπεία, δεν παρουσιάζονται στον ενδαρτηριακό χημειοεμβολισμό.

Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το είδος του πρωτοπαθούς όγκου, ο αριθμός και το μέγεθος των εστιών του όγκου, η εντόπισή του, η γενικότερη κατάσταση της υγείας του ασθενούς, η δυνατότητα επανάληψης του χημειοεμβολισμού και άλλες.

Σε ποιους ασθενείς εφαρμόζεται

Η χειρουργική θεραπεία των μεταστάσεων δεν είναι πάντοτε δυνατή, ενώ και η συστηματική χημειοθεραπεία πολλές φορές δεν έχει την αναμενόμενη ανταπόκριση από τις ηπατικές μεταστάσεις. Σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές υπάρχει ένδειξη για ενδαρτηριακό χημειοεμβολισμό.

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό υποβάλλονται σε χημειοεμβολισμό ασθενείς με πρωτοπαθείς όγκους του ήπατος (ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, χολαγγειοκαρκίνωμα) ή με δευτεροπαθείς μεταστάσεις στο ήπαρ από άλλους όγκους (ορθοκολικό καρκίνωμα, καρκίνος του πνεύμονα, καρκίνος του μαστού, νευροενδοκρινείς όγκοι, καρκίνος του νεφρού, σάρκωμα, μελάνωμα, όγκοι μαλακών μορίων και άλλοι).

Ειδικότερα, η περιοχική ενδαρτηριακή χημειοθεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα, ως και της μεταστατικής νόσου του πνεύμονα αποτελεί επίσης μία σημαντική μέθοδο θεραπείας σε επιλεγμένα περιστατικά. Με την παραπάνω μέθοδο μέσω αρτηριακού καθετηριασμού χορηγούνται χημειοθεραπευτικά φάρμακα και εμβολικά υλικά τοπικά στον όγκο. Έτσι, με μικρότερες δόσεις φαρμάκων επιτυγχάνονται υψηλές δόσεις τοπικά, με αποφυγή γενικευμένων τοξικών παρενεργειών, ως και ισχαιμία στον όγκο με σκοπό τη δυνητική υποχώρηση αυτού.

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, γίνονται ενδαρτηριακοί χημειοεμβολισμοί ηπατικών μεταστάσεων, με χορήγηση χημειοθεραπευτικών παραγόντων που είναι πολύ καλά ανεκτοί από τους ασθενείς. Οι ηπατικές μεταστάσεις μπορεί να προέρχονται από καρκίνο του εντέρου, των πνευμόνων, των νεφρών, του μαστού, του παγκρέατος, του στομάχου, των ωοθηκών ή από μελανώματα, σαρκώματα, νευροενδοκρινείς όγκους, όγκους μαλακών μορίων και άλλους.

Covid-19
Προπληρωμή Test