Παθολόγος-Ηπατολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Εμμανουήλ Βασ. Πατελάρος
Παθολόγος - Ηπατολόγος