ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 

Η σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος έχει ζωτική σημασία για την καλή υγεία και την αποφυγή εμφάνισης ορισμένων παθήσεων, όπως π.χ. αλλεργίες, καρκινώματα, αυτοάνοσα νοσήματα, επικίνδυνες λοιμώξεις, κ.α. Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, αναδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξετάσεων ανοσοποιητικού προληπτικού ελέγχου, για τον εντοπισμό και την άριστη ρύθμιση, τυχόν παθολογικών νοσημάτων & παραγόντων.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ Ηb (ΗbΑ1-c)
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT)
 • ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT)
 • ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (INR)
 • T.S.H.
 • ANA
 • anti-ENA
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ PLUS

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ Ηb (ΗbΑ1-c)
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT)
 • ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT)
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)
 • γGT
 • HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (INR)
 • aPTT
 • T.S.H.
 • anti-TPO
 • ANA
 • anti-ENA
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgA
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgM
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ D (IgD)
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE
 • CRP
 • ΤΚΕ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ