Εκτροπή ροής αίματος με ενδαγγειακές προθέσεις (stent)

Η εκτροπή ροής αίματος είναι μια ενδαγγειακή τεχνική, κατά την οποία αντί να τοποθετείται μία συσκευή εντός του ανευρυσματικού σάκου, όπως είναι τα σπειράματα, η συσκευή τοποθετείται στο πατρικό αγγείο (parent vessel), για να εκτραπεί η ροή του αίματος μακριά από το ανεύρυσμα.

Κατά την εκτροπή ροής αίματος, ένας μικροκαθετήρας προωθείται πλησίον του ανευρύσματος χωρίς να χρειάζεται να εισέλθει στο ανεύρυσμα. Τότε, η συσκευή εκτροπής ροής αίματος (συσκευή εμβολισμού Pipeline) απελευθερώνεται εντός του πατρικού αγγείου, το οποίο φέρει το ανεύρυσμα και εκτός του αυχένα του ανευρύσματος.

Σχεδόν αμέσως η ροή του αίματος προς το ανεύρυσμα μειώνεται και ο πλήρης αποκλεισμός του ανευρύσματος ολοκληρώνεται μεταξύ 6 εβδομάδων και 6 μηνών μετά την παρέμβαση.