Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφία (Stress Echo)

Τι είναι;

Αποτελεί μια εξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιείται για την πρώιμη και αξιόπιστη ανίχνευση της στεφανιαίας νόσου και για την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας. Είναι από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους και συστήνεται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία σαν εξέταση εκλογής στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες.

Γιατί stress echo;

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως την ένδειξη για τη  δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία τη βάζει ο καρδιολόγος τους ασθενούς μετά από κλινική εξέταση και αξιολόγηση. Το stress echo έχει πολύ υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια  και προτιμάται έναντι του test κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα σε ασθενείς με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (πχ διαβήτης, υπέρταση, κ.α.) ή ασθενείς με ήδη γνωστή στεφανιαία νόσο (μπαλονάκι-stent, bypass). Επίσης, ενδείκνυται σε  άτομα με κινητικά προβλήματα, που  φέρουν βηματοδότη ή έχουν αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας. Τέλος, σε σύγκριση με το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου ο ασθενής δεν εκτίθεται σε ακτινοβολία, άρα μπορεί άμεσα να επιστρέψει στις συνήθεις δραστηριότητες του.

Είναι αξιόπιστο;

Η εξέταση όταν πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ιατρό και στον κατάλληλο ασθενή είναι εξαιρετικά ακριβής με ευαισθησία και ειδικότητα μεγαλύτερη του > 85% και 90% αντίστοιχα.

Πως γίνεται;

Στον εξεταζόμενο τοποθετείται αρχικά φλεβοκαθετήρας στο χέρι για τη χορήγηση φαρμάκου (δοβουταμίνης) και γίνεται ηλεκτροκαρδιογράφημα και μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Στη συνέχεια διενεργείται μία ηπερηχοκαρδιογραφική μελέτη ηρεμίας και ξεκινά η χορήγηση του φαρμάκου. Ο εξεταζόμενος σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης είναι ξαπλωμένος στο εξεταστικό κρεβάτι, όπως ακριβώς και όταν κάνει triplex καρδιάς. Το stress ή αλλιώς η «κόπωση» προκαλείται με τη χορήγηση της δοβουταμίνης, η δόση της οποίας αυξάνεται σταδιακά (4 στάδια) και ελεγχόμενα, ενώ ο γιατρός λαμβάνει τις απαραίτητες 'εικόνες' . Σε όλα τα στάδια της μελέτης χορηγείται μέσο ηχωαντίθεσης που βελτιώνει σημαντικά τη διαγνωστική ακρίβεια της εξέτασης. Το stress echo ολοκληρώνεται όταν επιτευχθεί ο στόχος της μέγιστης καρδιακής συχνότητας που προβλέπεται για την ηλικία του ασθενούς. Αφού ολοκληρωθεί η μελέτη o εξεταζόμενος παραμένει στην αίθουσα αναμονής για 20 λεπτά και  λαμβάνει το πόρισμα μελέτης από τον ιατρό που διενήργησε τη μελέτη.

Πότε μπορώ να οδηγήσω ή να επιστρέψω στη δουλειά μου;

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορείτε να επιστρέψετε στο καθημερινό σας  πρόγραμμα (εργασία, σπίτι, οδήγηση, κτλ) ή να φάτε και να πιείτε οτιδήποτε.

Είναι ασφαλής;

Η εξέταση είναι εξαιρετικά ασφαλής καθώς γίνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον και το ποσοστό επιπλοκών υπολογίζεται σε  μικρότερο του 0,05%.

Πλεονεκτήματα

  • Πρώιμη και αξιόπιστη ανίχνευση της στεφανιαίας νόσου.
  • Παρακολούθηση ασθενών με επέμβαση αγγειοπλαστικής (μπαλονάκι-stent) ή αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass), προσδιορισμός της ύπαρξης βιωσιμότητας πριν την επαναγγείωση του μυοκαρδίου.
  • Δυνατότητα εφαρμογής σε ασθενείς που φέρουν βηματοδότη.
  • Καθορισμός της βαρύτητας της νόσου σε ασθενείς με επιπλεγμένες βαλβιδοπάθειες, όπως τη στένωση της αορτικής βαλβίδας.
  • Αφαλής εξέταση χωρίς καμία επιβάρυνση με ακτινοβολία ή ραδιενέργεια.

Athens Heart Center -  Ιατρικό Π. Φαλήρου