Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Δρούγκας Γεώργιος
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test