Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΡΕΤΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test