Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Δρανδάκης Σοφοκλής
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test