Νευρολόγος, Διευθυντής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Δρακάτος Κωνσταντίνος
Νευρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test