Χειρουργός, Διευθυντής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γενικός Χειρουργός