Παιδίατρος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΟΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Παιδίατρος
Covid-19
Προπληρωμή Test