Δομή Ομίλου

Δομή Ομίλου

Ονομασία εταιρείας

Χώρα  έδρας

Δραστηριότητα

% συμμετοχής Ομίλου 2019

% συμμετοχής Ομίλου 2018

Μέθοδος Ενσωμάτωσης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού & Υγειονομικού Υλικού

100,00%

100,00%

Ολική

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας & Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων

33,00%

33,00%

Ολική

HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL

ΕΛΛΑΔΑ

Οργάνωση & Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων

68,89%

68,89%

Ολική

MEDSANA BMC

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

100,00%

100,00%

Ολική

BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

78,90%

78,90%

Ολική

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων, Εκμετάλλευση Υπαίθριου Πάρκινγκ

100,00%

100,00%

Ολική

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική

100,00%

100,00%

Ολική