Πλαστικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Διονυσίου Δημήτριος
Πλαστικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test