Πλαστικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Διονυσίου Δημήτριος
Πλαστικός Χειρουργός