Παθολόγος - Ηπατολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Ηπατολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Δήμου Ευαγγελίνη
Παθολόγος - Ηπατολόγος