Διευθυντής Νευροχειρουργός-Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νευροχειρουργός