Καρδιολόγος, Διευθυντής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος