Παθολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Παθολόγος