Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test