Δίκτυο Ιατρικού

Δίκτυο Ιατρικού

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεργάζεται με ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο με περισσότερους από 2.500 ιατρούς, 390 διαγνωστικά κέντρα και 8 μονάδες αιμοκάθαρσης, σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, από το 2015, εγκαινιάζοντας επιλεκτικές αποκλειστικές συνεργασίες (co-branding) με παρόχους ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαθέτει ένα ευρύ Δίκτυο Συνεργαζόμενων Διαγνωστικών Κέντρων μέσα από την επέκταση συνεργασιών στην επαρχία.

Παράλληλα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαθέτει 4 ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα στη Ρουμανία, με την επωνυμία MEDSANA, τα οποία προσφέρουν ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες. Επιπλέον, διατηρεί σταθερές συνεργασίες στη Βόρεια Αφρική και σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι ίδρυσε το πρώτο ιδιωτικό νοσοκομείο το 1989.