Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γενικός Χειρουργός