Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ογκολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test