Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ογκολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test