Αναισθησιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
Αναισθησιολόγος