Διαδικασία και Οδηγίες Σπινθηρογραφήματος

Τα σπινθηρογραφήματα διενεργούνται κατόπιν ραντεβού με τη γραμματεία του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής.

Κατά κανόνα δε χρειάζεται ειδική προετοιμασία, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, όπου ενημερώνεστε από τη γραμματεία κατά τη λήψη του ραντεβού.

Κατά την προσέλευση του ασθενούς στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, η γραμματεία ετοιμάζει τον ιατρικό φάκελο με τα στοιχεία του και τις προηγούμενες εξετάσεις του.

Ο Πυρηνικός Ιατρός, ο οποίος είναι ειδικά εκπαιδευμένος σε θέματα ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ακτινοπροστασίας, στη φυσική και στη χημεία και έχει τις γνώσεις και την άδεια να χρησιμοποιεί ραδιοφάρμακα και να γνωματεύει τις εξετάσεις, θα ασχοληθεί με τον κάθε ασθενή.

Αφού πάρει το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, επιλέγει το είδος και τη δόση του χορηγούμενου ραδιοφαρμάκου, το πρωτόκολλο απεικόνισης που θα εφαρμοστεί και αργότερα, επεξεργάζεται τα λαμβανόμενα δεδομένα και τα αξιολογεί, απαντώντας στα κλινικά ερωτήματα. Κατόπιν, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες ακτινοπροστασίας στον ασθενή, προφορικά και γραπτά.

Ο τεχνολόγος Πυρηνικής Ιατρικής, ο οποίος είναι επαγγελματίας υγείας εκπαιδευμένος σε θέματα διαχείρισης ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ακτινοπροστασίας, καθώς και στη θεωρία και εφαρμογή των εξετάσεων Πυρηνικής Ιατρικής, διενεργεί την εξέταση χορηγώντας ενδοφλέβια το ραδιοφάρμακο, τοποθετώντας τον ασθενή σωστά στη γ-camera μετά από την ενδεδειγμένη αναμονή, χειριζόμενος τα μηχανήματα λήψης και επεξεργασίας δεδομένων.

Η συνολική διάρκεια ενός σπινθηρογραφήματος ποικίλλει από 30 λεπτά μέχρι μερικές ώρες, ενώ σε μερικές περιπτώσεις δυνατόν να χρειαστούν και λήψεις δύο ή τριών ημερών.

Η διενέργεια ενός σπινθηρογραφήματος είναι ασφαλής. Ο ασθενής λαμβάνει μία πολύ μικρή μόνο δόση ραδιοφαρμάκου, αρκετή όμως για να δώσει ακριβείς διαγνωστικές πληροφορίες.

Η δόση ακτινοβολίας που απορροφάται είναι συνήθως μικρότερη ή και πολύ μικρότερη από αυτή των ακτινολογικών εξετάσεων.

Τα σπινθηρογραφήματα διενεργούνται σε άτομα κάθε ηλικίας, από βρέφη έως άτομα τρίτης ηλικίας.

Δεν εκτελούνται σε εγκύους πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Σε περίπτωση θηλασμού διενεργούνται κανονικά και δίνονται κατάλληλες οδηγίες ακτινοπροστασίας και ολιγοήμερης διακοπής του θηλασμού.

Μετά την εξέταση ο υποβληθείς στην εξέταση μπορεί να οδηγήσει και να ταξιδέψει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Μπορεί να επιστρέψει κανονικά στην εργασία του, εκτός εάν εργάζεται σε σχολείο.

Μπορείτε να φάει και να πάρει τα φάρμακά του κανονικά.

 Συνιστάται να πίνει πολλά υγρά για 2 ημέρες, ώστε να βοηθήσει στην ταχύτερη αποβολή του ραδιοφαρμάκου από τον οργανισμό.

Πρέπει να αποφεύγει την επαφή ή παραμονή με εγκύους και παιδία κάτω των 12 ετών σε απόσταση κάτω των 2 μέτρων ή για μακρό χρονικό διάστημα (πέραν των 15 λεπτών).