ΩΡΛ, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΩΡΛ
Covid-19
Προπληρωμή Test