Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test