Νευροχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Δαμηλάκης Κωνσταντίνος
Νευροχειρουργός