Καθηγητής, Νευροφυσιολόγος, Διευθυντής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Δαλάκας Μαρίνος
Νευροφυσιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test