Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Δαγλιανάκης Δημήτριος
Παιδίατρος - Νεογνολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test