Παιδοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Παιδοχειρουργός