Αγγειοχειρουργός, Συνδιευθυντής Κλινικής Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αυγερινός Ευθύμιος
Αγγειοχειρουργός