Καρδιοχειρουργός - Χειρουργός Αορτής, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αυγερινός Δημήτριος
Καρδιοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test