Ορθοπαιδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Aβραμίδης Γρηγόριος
Ορθοπεδικός