Νευρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αθανασούλη Ασημίνα
Νευρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test