Επεμβατικός Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test