Αναισθησιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test