Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ασημακοπούλου Κορίνα
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test