Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεγράτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αρβανιτάκης Θωμάς
Ουρολόγος