Aρθροσκόπηση Ισχίου - Ιατρείο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ισχίου

Το εξειδικευμένο Ιατρείο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ισχίου, αποτελεί διεθνώς την τεχνολογία αιχμής στη χειρουργική ισχίου.

Το Ιατρείο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ισχίου είναι ενταγμένο στο Τμήμα Ορθοπαιδικής του νοσοκομείου και δημιουργήθηκε προκειμένου να παρέχει απολύτως εξειδικευμένη παρακολούθηση και περίθαλψη σε ασθενείς με τραυματικές ή χρόνιες παθήσεις της άρθρωσης του ισχίου, καθώς και στην αντιμετώπιση του πόνου αδιάγνωστης, μέχρι πρόσφατα, αιτιολογίας.

Οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται με αρθροσκοπική χειρουργική Ισχύου, είναι η ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης, η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση ή προστριβή (τύπου CAM και pincer), οι χόνδρινες βλάβες, η ρήξη του στρογγύλου συνδέσμου, και άλλες.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και νεαροί σε ηλικία ασθενείς, με ιστορικό αθλητικών κακώσεων.

Ενδείξεις στη διεθνή βιβλιογραφία καθιστούν την αρθροσκόπηση ισχίου προστατευτικό εργαλείο για την περαιτέρω βλάβη ή φθορά του ισχίου που μελλοντικά μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη καταστροφή του, δηλαδή στην οστεοαρθρίτιδα.

Η αρθροσκόπηση ισχίου πραγματοποιείται μέσω μικρών οπών του δέρματος από τις οποίες εισάγονται η οπτική κάμερα και άλλα ειδικά, λεπτά, αρθροσκοπικά εργαλεία.

Επιπλέον του ακριβούς προσδιορισμού και αντιμετώπισης των παθολογικών καταστάσεων, η αρθροσκόπηση ισχίου προσφέρει το πλεονέκτημα της ταχείας κινητοποίησης του ασθενούς, ο οποίος εξέρχεται από το νοσοκομείο την ίδια ή την επόμενη ημέρα της επέμβασης.

Τρισδιάστατη αυτόλογη καλλιέργεια χονδροκυττάρων

Οι εστιακές βλάβες του αρθρικού χόνδρου, σε άτομα ηλικίας μέχρι 50 ετών και χωρίς βλάβες στους μηνίσκους, αντιμετωπίζονται με χρήση αυτόλογων χονδροκυττάρων, τα οποία μεταφέρονται στη βλάβη.

Η επέμβαση γίνεται κλειστά σε δύο στάδια:

  • ΣΤΑΔΙΟ I: Υγιής χόνδρος λαμβάνεται από μη φορτιζόμενη επιφάνεια της άρθρωσης και αποστέλλεται προς καλλιέργεια και ανάπτυξη αυτόλογων χονδροκυττάρων.
  • ΣΤΑΔΙΟ II: Ο ασθενής επανεισάγεται στο χειρουργείο και γίνεται η εμφύτευση χονδροκυττάρων στην εστιακή βλάβη αρθροσκοπικά.

Μετεγχειρητικά ο ασθενής αρχίζει πρώιμη κίνηση της άρθρωσης, φυσιοθεραπεία και βαδίζει με βακτηρίες για ένα μήνα με μερική φόρτιση.

Στη συνέχεια, ο ασθενής βαδίζει ελεύθερα με πλήρη φόρτιση, κάνοντας και μυϊκή ενδυνάμωση.

Συνήθως, μετά από 9 μήνες έχει επιτευχθεί η ενσωμάτωση και η ανάπτυξη υαλοειδούς χόνδρου στη βλάβη και ο ασθενής δύναται να αρχίσει προοδευτικά αθλητικές δραστηριότητες.

Πλήρης ένταξη σε αθλητικές δραστηριότητες επιτρέπεται μετά από 12 μήνες.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η τρισδιάστατη ανάπτυξη υαλοειδούς χόνδρου στη βλάβη και όχι ινώδους, όπως επιτυγχάνεται με τις παλαιές μεθόδους (π.χ. τρυπανισμοί).

Έχουμε τη δυνατότητα μεταμόσχευσης σε μεγάλες βλάβες του αρθρικού χόνδρου, για παράδειγμα 3x4 εκατοστά. Οι βιοψίες που έχουν γίνει ένα χρόνο μετά τη μεταμόσχευση δείχνουν ανάπτυξη υαλώδους χόνδρου σε ποσοστά 90-95%.

Μειονεκτήματα της μεθόδου:

  • Γίνεται σε 2 στάδια.
  • Μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους.
  • Αφορά κυρίως σε εστιακές βλάβες σε αρθρώσεις ατόμων μέχρι 50 ετών με ακέραιους μηνίσκους.

Τα πρώιμα αποτελέσματα της τρισδιάστατης χονδρομεταμόσχευσης είναι ενθαρρυντικά. Δεν είναι όμως ακόμη γνωστό αν οι μηχανικές ιδιότητες του υπό ανάπτυξη υαλοειδούς χόνδρου είναι οι ίδιες με του φυσιολογικού χόνδρου. Αυτό θα φανεί μετά από μακρό χρόνο παρακολούθησης των ασθενών αυτών.

Θεραπεία των χόνδρινων βλαβών με τη χρήση αρχέγονων κυττάρων (βλαστοκυττάρων)

Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια των προσπαθειών για την αποτελεσματικότερη θεραπεία των βλαβών του αρθρικού χόνδρου προστέθηκε μία νέα τεχνική, η χορήγηση αρχέγονων κυττάρων μυελού του οστού του ίδιου του ασθενούς.

Η χορήγηση αρχέγονων κυττάρων μυελού του οστού του ίδιου του ασθενούς εφαρμόζεται σε αρκετά κέντρα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Αμερική. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, γιατί δείχνουν μία αύξηση του πάχους του χόνδρου στην άρθρωση μετά την τοποθέτηση βλαστοκυττάρων.

Αυτή η βελτίωση του χόνδρου οδηγεί συνήθως σε μία σημαντική μείωση του πόνου και βελτιώνει την κίνηση της άρθρωσης.

Έτσι, έχουμε μία βελτίωση της ποιότητας ζωής και μία σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας.

Η θεραπεία με χορήγηση αρχέγονων κυττάρων μυελού του οστού του ίδιου του ασθενούς γίνεται σε τρία στάδια:

1o στάδιο: Λήψη οστικού μυελού. Με μία σύριγγα αναρροφούμε μία ποσότητα (περίπου 60 ml) μυελού από τη λεκάνη του ασθενούς. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει υπό άσηπτες συνθήκες (συνθήκες χειρουργείου). Συγχρόνως, λαμβάνεται και μικρή ποσότητα αίματος. Ο ασθενής παραμένει στο χειρουργείο μόλις μισή ώρα!

2ο στάδιο: Παρασκευή του κυτταρικού προϊόντος. Από το μυελό απομονώνονται τα αρχέγονα κύτταρα στο ειδικευμένο εργαστήριο βιοτεχνολογίας από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, απομονώνονται από το αίμα στοιχεία που επιταχύνουν την επούλωση και αναμιγνύονται με τα αρχέγονα κύτταρα.

Παράλληλα, διενεργούνται και όλοι οι απαραίτητοι ποιοτικοί έλεγχοι για να αποτραπεί η οποιαδήποτε επιμόλυνση σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας. Έτσι, έχουμε ένα μίγμα βλαστοκυττάρων με μεγάλη ικανότητα επούλωσης.

3ο στάδιο: Χορήγηση του κυτταρικού προϊόντος στην άρθρωση. Με μία έγχυση του προϊόντος στην άρθρωση μεταφέρονται πολλά ενεργά βλαστοκύτταρα στο σημείο που χρειάζονται. Αυτή η διαδικασία γίνεται σε ιατρείο.

Ο ασθενής ξεκουράζεται για 24 ώρες για να δώσει στα αρχέγονα κύτταρα τη δυνατότητα να προσκολληθούν στα κατεστραμμένα μέρη της άρθρωσης.

Καλό είναι να γίνει προσπάθεια προστασίας της άρθρωσης (π.χ. με πατερίτσα ή μπαστούνι) για δυο εβδομάδες, αν και δεν είναι σίγουρο ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για να βελτιωθεί σημαντικά το αποτέλεσμα.

Διαδερμική οστεοτομία

Η τεχνική της διαδερμικής οστεοτομίας επιτρέπει να πραγματοποιηθεί η επέμβαση μέσω μίας ή περισσοτέρων μικρών οπών.

Οι διαδερμικές οστεοτομίες πραγματοποιούνται χωρίς εφαρμογή ίσχαιμης περίδεσης, με τοπική αναισθησία και χωρίς χρήση μεταλλικών εμφυτευμάτων.

Η διόρθωση της παραμόρφωσης είναι ίδια με τη διόρθωση που επιτυγχάνεται με τις ανοικτές επεμβάσεις.

Η τεχνική της διαδερμικής οστεοτομίας επιτρέπει την ταυτόχρονη διόρθωση και όλων των υπολοίπων παραμορφώσεων του άκρου ποδός, όπως η πτώση μεταταρσίων, η σφυροδακτυλία και η γαμψοδακτυλία.

Ο σκοπός της διαδερμικής οστεοτομίας είναι αρχικά η αφαίρεση της διόγκωσης του πρώτου μεταταρσίου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικού γλυφάνου.

Στη συνέχεια, γίνεται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οστεοστομία του πρώτου μεταταρσίου, με την οποία διορθώνεται η παθολογική γωνία που παρουσιάζει η αρθρική επιφάνεια του πρώτου μεταταρσίου.

Η επέμβαση της διαδερμικής οστεοτομίας συμπληρώνεται συνήθως με μία δεύτερη οστεοτομία της εγγύς φάλαγγας του μεγάλου δακτύλου. Ακολουθεί η διαδερμική χαλάρωση του τένοντος του προσαγωγού του μεγάλου δακτύλου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χειρουργείου ο χειρουργός ελέγχει τις οστεοτομίες και τις διορθώσεις με ειδικό ακτινολογικό μηχάνημα.

Αν υπάρχει μεταταρσαλγία ακολουθούν διαδερμικές οστεοτομίες των μεταταρσίων και αν υπάρχουν παραμορφώσεις των δακτύλων αυτές διορθώνονται με χαλάρωση των τενόντων ή οστεοτομίες φαλαγγών των δακτύλων.

Η όλη επέμβαση έχει διάρκεια 15 - 20 λεπτών.

Μετά το τέλος της επέμβασης ο ασθενής βαδίζει χωρίς πατερίτσες ή μπαστούνι φορώντας ένα ειδικό παπούτσι.

Η χρήση περιοδικής αναισθησίας εξασφαλίζει άριστο μετεγχειρητικό έλεγχο του πόνου, η οποία σε συνδυασμό με την απουσία τομής και την απουσία κακώσεων στα μαλακά μόρια έχουν σαν αποτέλεσμα μία πραγματικά ανώδυνη τεχνική.

Η μετεγχειρητική πορεία περιλαμβάνει αφαίρεση της πρώτης επίδεσης (γάζες - ελαστικός επίδεσμος) σε δεκαπέντε μέρες και κατάλληλη περίδεση με αυτοκόλλητες ταινίες του ποδιού .

Ο ασθενής μπορεί να φορέσει ένα κανονικό ευρύχωρο παπούτσι και αμέσως να επανέλθει στις συνήθεις δραστηριότητες του (οδήγηση, βάδιση).

Η αλλαγή των ταινιών γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή καθημερινά. Η ειδική περίδεση διαρκεί περίπου ένα μήνα, ανάλογα με την υποκείμενη παθολογία.

Η μέθοδος της διαδερμικής οστεοτομίας εφαρμόζεται στις Η.Π.Α. για περισσότερο από μία δεκαπενταετία και τα εξαιρετικά αποτελέσματα οδήγησαν στην υιοθέτηση της και στην Ευρώπη.