Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΡΜΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γαστρεντερολόγος