Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test